Królestwo Beskidu

Zespół etniczny wykonujący Nową Muzykę Inspirowaną źródłami Beskidu

Muzyka beskidu żywieckiego, śląskiego, muzyka słowacka, muzyka rejonu dawnych austrowęgier, muzyka bałkańska, tradycyjna muzyka południowo - wschodniej Polski, kresy, ukraińska muzyka ludowa.