Koło Jana

Koło Jana to młody zespół młodych ludzi wykonujący pieśni mające swe źródło w szeroko rozumianej kulturze słowiańskiej. Zespół został powołany do życia w czerwcu 2013 roku na jeden koncert - "Baśnie sobótkowe koło Jana". Od tego czasu istnieje i rozwija się do dziś mimo, że z pierwotnego składu w zespole są tylko 3 osoby. Grupa zrzesza młodzież i studentów poznańskich szkół i uczelni, zainteresowanych muzyką dawną. Kultywujemy dawną tradycję zakorzenioną w folklorze słowiańskim - polskim, bałkańskim, rusińskim. Mamy na swoim koncie kilkanaście koncertów, ciągle się uczymy, słuchamy innych, rozwijamy.Mamy skromne instrumentarium, ale to poniekąd wspólny wybór - celujemy w jak najstarsze odwzorowanie dawnych pieśni w formie możliwie najmniej zmienionej.

Poszukują źródeł tkwiących w rodzinach, śpiewankach naszych babć. Poszukują w nagraniach in crudo, oraz tego, co podoba im się w czeluściach internetu. Załączamy trzy pieśni. Jedna z nich była z nimi od początku, kiedy to na spotkanie z pieśniami sobótkowymi skorzystali z opracowania nutowego zespołu Orkiestra Św. Mikołaja. Drugiej nauczyli się podczas Warsztatów Pieśni Pięknej w Beskidzie Niskim - to białoruska pieśń "Mołodaja". Ostatnia to popularna serbska pieśń o utraconej miłości. W  repertuarze mają  też pieśni kurpiowskie, łemkowskie, radomskie,a nawet jedną z Wielkopolski.