Słowianoczki

Zespół powstał w 2007 roku. Na początku występował podczas szkolnych akademii i brał udział w uroczystościach Związku Rosyjskiego w Białymstoku. Ważnym sukcesem było Grand Prix w polskich eliminacjach do I Московский Международныи Фестиваль Русской Песни Соотечественников Зарубежья. Pierwsze sukcesy zachęciły do częstszych spotkań i wspólnego muzykowania. Początkowo piosenki wykonywane były z akompaniamentem akordeonu. Na krótki czas zespół zawiesił swoją działalność. Obecnie wykonuje pieśni bez towarzyszenia instrumentalnego. Na repertuar grupy składają się pieśni znane i śpiewane przez babcie i dziadków – mieszkańców Podlasia. Są to kolędy, szczedriwki, wesnianki oraz inne ukraińskie pieśni ludowe z Podlasia, Polesia i Wołynia. Zespół zachowuje tradycyjne maniery wykonawcze. Słowianoczki zdobywały wyróżnienia w konkursach w kraju i za granicą.

Śpiew tradycyjny wykonywany przez babcie i dziadków na Podlasiu i Ukrainie.