Barbara Wilińska

Barbara Wilińska - śpiewaczka, trenerka głosu, instrumentalistka, kaligraf. Zajmuje się archaicznymi technikami śpiewu, polskimi i słowiańskimi pieśniami tradycyjnymi oraz improwizacją głosem, wykorzystując swoje umiejętności i zainteresowania w pracy edukacyjnej i artystycznej poprzez udział w projektach indywidualnych i grupowych, prowadzenie regularnych i okazjonalnych warsztatów wokalnych oraz prowadzenie zespołów śpiewu tradycyjnego. Kaligrafuje i maluje, upatrując inspiracji w średniowieczu oraz światach równoległych.

Obszary zainteresowań muzycznych: Wielkopolska, Lubelskie, Kurpie, Ukraińska kijewszczyzna, Serbia Bułgaria, Albania,  muzyka średniowiecza, mocny śpiew wiejski.