Lewkowianie

Zespół Obrzędowo - Śpiewaczy „Lewkowianie” powstał w 2001 roku. Zrzesza on bardzo rozległą wiekowo grupę osób (10-85 lat). Zajmuje się odtwarzaniem dawnych obrzędów i zwyczajów panujących niegdyś na terenie Dokudowa, poprzez wystawianie widowisk teatralno-obrzędowych tj:„Korowaj”, „Hohoty”, „Chusta prać”, „Walanki”, „Dokudowskie Wesele”, „Jak to dawniej w Dokudowie kapuste kwasili”, „Tłuka” „Odwidki”, „Jak to w Dokudowie się uczyć zaczęli”, ”A kumo pożyczcie albo dajcie” , „Scheda”,”Dokudowski Korowaj” , „Rajki” i „U Marcinowej na wiosnę ”. Zespół ze spektaklami występował na terenie gminy Biała Podlaska oraz w sąsiednich gminach. Brał wielokrotnie udział w Powiatowych Przeglądach Teatrów Obrzędowych, z których awansował na etap międzywojewódzki . W 2002 roku z widowiskiem „Korowaj”, a 2009r. z widowiskiem „Odwidki” na Ogólnopolskim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 2012r. za widowisko „Scheda” otrzymał wyróżnienie na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2012 w Bydgoszczy. W 2013 r. podczas XXXXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zaprezentował widowisko „Dokudowski Korowaj” oraz fragment tegoż widowiska podczas Gali Kultury Lubelszczyzny 2013 gdzie otrzymał dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego. W swoim repertuarze ma również wiele pieśni i przyśpiewek w języku polskim i w tak zwanym” po naszemu” (chachłackim). Opiekunem zespołu jest Pani Anna Bandzerewicz, a linią melodyczną kieruje Pani Natalia Iwaniuk.

Regionalne pieśni ludowe zbierane na podstawie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Dokudowa i okolic, oraz na podstawie zbioru "Pańszczyznońka" opracowanego przez Prof J. Adamowskiego na podstawie wywiadu z Aleksandrą Daniluk dawną działaczką kulturową Dokudowa.