Zespół śpiewaczy

Zespół śpiewaczy JAGODY założyły 8 marca 1977 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich i Związku Kółek Rolniczych w Niedalinie nieżyjąca już Czesława Kowalik oraz Anna Bihun, która do dziś jest jego kierownikiem. Jest jednym z nielicznych w województwie zespołów śpiewających a'capella. Zespół często bierze udział w imprezach folklorystycznych, przeglądach i obrzędach, np. Dożynkowy, wystawy wielkanocne,kolędowanie, siemionalia, spotkania seniorów i w wielu innych.

Członkinie zespołu same układają teksty piosenek i tworzą do nich melodie, prezentują folklor zwłaszcza kielecki, tarnobrzeski i rzeszowski, skąd pochodzą. Tworzą nowe obrzędy, np. Święto pieczonego ziemniaka czy Uroczyste palenie choinek.