Paweł Warowny

Paweł Warowny mieszka w Nowej Dąbi w gm. Ryki. Foklorysta, instruktor tańca ludowego, kulturoznawca, założyciel i kierownik Ludowych Zespołów śpiewaczych, tanecznych i obrzędowych - miłośnik polskie kultury ludowej zwłaszcza swojego regionu - czyli południowej części Mazowsza Leśnego. Obecnie pracuje w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Rykach na stanowisku gł. Instruktora ds. Folkloru. Stypendysta MKiDN w 2013. Po ojcu przejął i kontuje nadal tradycje śpiewu pogrzebowego podczas czuwań przy zmarłym w swojej miejscowości.

Źródła - repertuar po rodzicach, śpiewających członkach najbliższej rodziny, sąsiadów oraz innych najstarszych mieszkańców okolic ryk.